CHYTRÝ MACKO RADÍ

Inšpirujte ostatných
a zvýšte percento separovania odpadov

CHYTRÝ MACKO radí aj spotrebiteľom, ktorí neseparujú odpad aby sa zmenili a svojím príkladom ich inšpiruje kam majú hodiť obal. Zodpovedným výrobcom záleží na tom, kde skončia obaly z ich výrobkov po použití. Využitím systému CHYTRÝ MACKO môže každý výrobca zadarmo zvýšiť percento vyseparovania svojich obalov. Spoločnosť BONAVITA SERVIS poskytuje túto možnosť teraz a navždy ZADARMO. Systém CHYTRÝ MACKO je neziskový a radi privítame vaše návrhy na jeho vylepšenie. Pridajte sa k nám. Robíme svet lepším :)
AKO ZAČAŤ POUŽÍVAŤ

Je to veľmi jednoduché
 a ZADARMO

Spoločnosť BONAVITA SERVIS poskytuje bezplatne možnosť ďalším firmám používať systém CHYTRÝ MACKO – SMART BEAR ďalšími firmami na základe licenčnej zmluvy. Stačí pristúpiť k verejnej licenčnej zmluve, ktorá je uverejnená na tejto stránke, zaslať iniciálny mail na adresu chytrymacko@bonavita.sk o začiatku používania, zoznam výrobkov (názov, EAN) na ktorých bude záujemca systém CHYTRÝ MACKO používať  a tento zoznam vždy  k 1.1. bežného roka aktualizovať. Spoločnosť BONAVITA SERVIS vám pošle grafické podklady a poradenstvo podľa potreby. To je všetko. Zadarmo teraz a navždy :)