Čo je projekt CHYTRÝ MACKO?

Systém označovania obalov,
ktorý uľahčí konečnému spotrebiteľovi
separovanie obalu do správneho kontajnera. 

Čo je projekt
CHYTRÝ MACKO?

Systém označovania obalov,
ktorý uľahčí konečnému spotrebiteľovi
separovanie obalu do správneho kontajnera. 

Vyberaj vždy ten správny kontajner

Spotrebiteľ tak nemusí vedieť kam obal patrí, lebo je to rovno výrazne napísane na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal lebo spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.

Vyberaj vždy ten správny kontajner

Spotrebiteľ tak nemusí vedieť kam obal patrí, lebo je to rovno výrazne napísane na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal lebo spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.

Recykluj a buď pozitívny separatista

Vedeli ste, že Slovák dokáže počas jedného roka vyprodukovať
 v priemere 330 kg komunálneho odpadu? A iba 8% z neho receklujeme?

ZELENÝ kontajner - SKLO

Patrí sem: neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy 

Nepatrí sem: znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo,porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo..

MODRÝ kontajner - PAPIER

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice

Nepatrí sem: znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky

ŽLTÝ kontajner - PLASTY

Patrí sem: neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), taškya vrecká, obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartónyNepatrí sem: znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov,farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie

ČERVENÝ kontajner - KOVY

Patrí sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky a pod.

Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. obaly od zubnej past

ORANŽOVÝ kontajner 
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Patrí sem: viacvrstvové obaly od ovocných štiav, vína, mlieka a mliečnych výrobkov, omáčok, avivážnych prostriedkov a pod.

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly od kávy, polievok, pudingov, práškového cukru, korenín, kakaového prášku a pod.

Recyklácia je chytrá i pre deti

Začínajme od najmenších

Spotrebiteľ tak nemusí vedieť kam obal patrí, lebo je to rovno výrazne napísane na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal lebo spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.