Čo je projekt CHYTRÝ MACKO?

Systém označovania obalov,
ktorý uľahčí konečnému spotrebiteľovi
separovanie obalu do správneho kontajnera. 

Čo je projekt
CHYTRÝ MACKO?

Systém označovania obalov,
ktorý uľahčí konečnému spotrebiteľovi
separovanie obalu do správneho kontajnera. 

Vyberaj vždy ten správny kontajner

Spotrebiteľ nemusí vopred vedieť kam obal patrí, uvidí to výrazne napísané na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal, pretože spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.

Vyberaj vždy ten správny kontajner

Spotrebiteľ tak nemusí vedieť kam obal patrí, lebo je to rovno výrazne napísane na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal lebo spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.

Recykluj a buď pozitívny separatista

Vedeli ste, že Slovák dokáže počas jedného roka vyprodukovať
 v priemere 330 kg komunálneho odpadu? A iba 8 % z neho zrecyklujeme?

ZELENÝ kontajner - SKLO

Patrí sem: neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy.

Nepatrí sem: znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo,porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci.

MODRÝ kontajner - PAPIER

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, obálky, listy, pohľadnice.

Nepatrí sem: znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, použité papierové vreckovky a utierky.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci.

ŽLTÝ kontajner - PLASTY

Patrí sem: PET fľaše, fólie, tégliky, obaly od kečupov a horčíc, plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (napr. zo šampónov, aviváží).Nepatrí sem: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa v žltých kontajneroch zbierajú spoločne s plastmi aj nápojové kartóny (tzv. tetrapaky) ako aj kovové obaly. 

ČERVENÝ kontajner - KOVY

Patrí sem: nápojové plechovky, konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov, hliníkové kozmetické výrobky (sprejové nádoby, tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany, čokolád), uzávery od kompótov, piva a pod.

Nepatrí sem: kovový šrot znečistený chemikáliami (napr. kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiel a pod.), veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly (napr. plechovky so zvyškami potravín).

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa KOVY zbierajú spoločne s plastami do žltých kontajnerov, alebo spoločne s nápojovými kartónmi (tzv. tetrapaky) do nádob oranžovej farby. 

ORANŽOVÝ kontajner 
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Patrí sem: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z viacerých vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály).

Nepatrí sem: znečistené nápojové kartóny.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa NÁPOJOVÉ KARTÓNY zbierajú spoločne s plastami do žltých kontajnerov, alebo spoločne s kovmi  do nádob červenej farby. 

Recyklácia je chytrá i pre deti

Začínajme od najmenších

Spotrebiteľ tak nemusí vedieť kam obal patrí, lebo je to rovno výrazne napísane na obale. Nositeľom informácie je CHYTRÝ MACKO, ktorý vie kam patrí každý obal lebo spolupracuje s odbornou firmou NATURPACK. Táto firma zaradí každý obal do správneho kontajnera tak, aby to bolo správne aspoň  pre 90 % územia Slovenska. CHYTRÝ MACKO vychováva k separovaniu deti,  ktoré nemusia vedieť ešte ani čítať. Z obrázku pochopia, kam obal patrí.